Psychoterapia indywidualna i grupowa
dla osób uzależnionych i członków rodzin

Poradnictwo - konsultacje

Diagnoza, Superwizje

Warsztaty, Szkolenia

O mnie

Jestem psychologiem, certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień.

Przez wiele lat pracowałam w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia we Wrocławiu, współuczestnicząc w tworzeniu i realizacji programu terapeutycznego Ośrodka. W ostatnich latach kierowałam pracą Wojewódzkiej Przychodni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia.

Jestem autorką i realizatorką wielu programów psychoedukacyjnych, szkoleniowych i terapeutycznych realizowanych na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miejskiego we Wrocławiu oraz instytucji i organizacji lokalnych.

Ukończyłam Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Prowadziłam zajęcia w ramach Studium Terapii Uzależnień w Warszawie, a także zajęcia dydaktyczne w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu.

Posiadam certyfikat superwizora psychoterapii uzależnień wydany przez PARPA oraz Radę Superwizorów Psychoterapii Uzależnień.

Jestem wpisana na listę osób uprawnionych do prowadzenia superwizji klinicznej do celów szkoleniowych w ramach procesu certyfikacji terapeutów.

Aktualnie pracuję w gabinecie prywatnym zajmując się psychoterapią osób uzależnionych oraz członków ich rodzin. Prowadzę również superwizje w zakresie psychoterapii uzależnień i współuzależnienia.