Uzależnienia - czy można z nimi wygrać?

Psychoterapia indywidualna i grupowa
dla osób uzależnionych i członków rodzin

Poradnictwo - konsultacje

Diagnoza, Superwizje

Warsztaty, Szkolenia

Uzależnienia - jak sobie z nimi radzić

C2H5OH czyli alkohol etylowy to częsty towarzysz wielu sytuacji towarzyskich, rodzinnych, element obyczaju i tradycji. Czasem przynosi rozluźnienie, czasem zapomnienie, pociesznie, a czasem bywa go tak dużo, że przynosi szkody, straty, ból i cierpienie. Cierpi osoba która pije i jej bliscy.

Gdy narastają szkody, warto byłoby zrewidować swoje relacje z alkoholem i być może podjąć decyzje dotyczące zmiany.

Zapraszam tych, co się zastanawiają czy maja problem i tych, co wiedzą, że go mają, ale się wstydzą i próbują udowadniać coś samym sobie i innym.

Osobom, które czują, że alkohol zajmuje w ich życiu zbyt dużo miejsca lub podejrzewają, że jest dla nich groźny proponuje przyjrzenie się problemowi czyli diagnozę, a osoby zdecydowane na zmianę zapraszam do udziału w terapii.

Psychoterapia uzależnień to możliwość spotkania z samym sobą, rozpoznania objawów i mechanizmów uzależnienia, obejrzenia roli alkoholu i jego wpływu na funkcjonowanie w różnych sferach aktywności, rozpoznania destruktywnych schematów myślenia, przeżywania oraz zachowania. To także proces budowania satysfakcjonującego życia bez alkoholu, z „ trzeźwymi” relacjami ze sobą i innymi.

To także uczenie się konstruktywnego radzenia sobie z lękiem, gniewem, krzywdą, poczuciem wstydu i innymi przykrymi uczuciami i stanami.

Te same problemy i trudności dotyczą hazardu i innych uzależnień.

Cierpiący w bezradności członkowie rodzin osób uzależnionych również maja możliwość korzystania z psychoterapii, która pozwoli im podejmować decyzje umożliwiające wychodzenie z uwikłania w trudne i obciążające przewlekłym stresem relacje z bliską osobą uzależnioną.

Wszystkich zainteresowanych terapią uzależnień
zapraszam do kontaktu!

Skontaktuj się ze mną